Oferta archiwalna. Firma Mentor nie prowadzi już sprzedaży produktów IQ Board.
Zapraszamy na stronę:
www.myboard.pl     www.mentorpolska.pl

 
Menu

Tablice interaktywne

Tablice interaktywne

Minęło już kilka lat, gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy określenie tablica interaktywna.
Bardzo szybko urządzenia interaktywne zdobyły ogromne uznanie wśród użytkowników tego sprzętu, początkowo stały się bardzo popularne w Wielkiej Brytanii, USA, a aktualnie zdobywają coraz większą renomę w naszym kraju.

Co to jest tablica interaktywna?

Wyglądem nie różni się od szkolnej, białej tablicy suchościeralnej. Innowacja tkwi jednak we współpracy tablicy z komputerem i projektorem. Komputer uzbrojony w oprogramowanie interaktywne, stanowi bazę do pracy z tablicą. Projektor natomiast jest źródłem obrazu, wyświetla ekran monitora komputera na tablicy. Współdziałanie tych trzech urządzeń wsparte bogatym i funkcjonalnym programem otwiera przed nami ogromne możliwości właściwe dla środowiska interaktywnego.

O czym decyduje tablica a do czego służy program?

Obecne na rynku tablice różnią się zastosowaną technologią, co w praktyce wyraża się formą jej użytkowania. Tablice dotykowe (rezystancyjne i na podczerwień) są obsługiwane palcem, natomiast do pracy na elektromagnetycznych musimy użyć pisaków elektronicznych. Jednak należy podkreślić fakt, iż forma obsługi ma tylko pośredni wpływ na odbiór jakości tablicy, w niewielkim tylko stopniu różnicuje styl pracy i nasze odczucia co do klasy sprzętu.

Sama tablica (nie uwzględniając oprogramowania) to sprzęt kreujący interakcję między użytkownikiem a aplikacją.

O jakości tablicy świadczą:
 • powierzchnia z jakiej jest wykonana tablica; powinna być przystosowana do pisania markerami suchościeralnymi. Atutem jest również matowa powierzchnia, nie odbijająca światła emitującego przez projektor (refleksy świetlne powodują dyskomfort u użytkowników i negatywny odbiór pracy z tablicą);
 • trwałość powierzchni czyli jej odporność na zadrapania, uszkodzenia powierzchni; Najlepiej spisują się powierzchnie tablic elektromagnetycznych i pozycjonowanych w podczerwieni, są twarde, niepodatne na zarysowania, wytrzymałe na punktowe uderzenia i dźgnięcia ostrymi przedmiotami. Uwaga - nie polecamy tablic dotykowych, mających miękką powierzchnię, wrażliwą i nieodporną na uderzenia, (uderzenie powoduje sklejenie warstw powierzchni i trwałe uszkodzenie tablicy) jak też tablic z błyszczącymi, np. porcelanowymi powierzchniami.
 • Dodatkowe wyposażenie jak np. przyciski, tzw. Klawisze Szybkiego Dostępu do uruchamiania podstawowych funkcji tablicy. Pożądana jest możliwość programowania części przycisków i przyporządkowania im najczęściej używanych funkcji.
 • Dodatkowe funkcje
  • np. Dual- możliwość symultanicznej pracy dwóch uczniów, jednocześnie dwoma pisakami można rysować i pisać w tym samym czasie. Dodatkowym plusem funkcji Dual mogą być dwa paski narzędziowe dla dwóch użytkowników;
  • multi-touch w tablicach na podczerwień to prosty sposób na zmianę położenia wielkości czy obrót danego obiektu. Funkcja stosowana coraz częściej w tabletach, ekranach dotykowych.


Mimo iż tablica kojarzy nam się z pisaniem, rysowaniem i edycją obiektów to warto pamiętać że to nie tablica a program umożliwia realizację interaktywnych funkcji.

Program interaktywny to potężne narzędzie którego podstawową zasadą działania jest pisanie, rysowanie, powiększanie obrazów itp. na tle aktualnie edytowanego dokumentu. Dobry program to możliwość tworzenia nowoczesnych, dynamicznych i interaktywnych prezentacji, które zostają zapisane na dysku komputera. Dzięki temu można je później przesłać pocztą elektroniczną, ponownie odtworzyć lub wydrukować.

O funkcjonalności i praktyczności oprogramowania świadczą:
 • Podgląd aktywności i nagrywanie ekranu – pozwalają na przeglądanie wszystkich operacji jakie zostały wykonane na konkretnych stronach oraz zapisywanie do pliku AVI czynności wykonywanych na ekranie. Idealnym rozwiązaniem jest samoczynna rejestracja naszej pracy, bez wcześniejszego uruchamiania rejestratora, co umożliwia odtworzenie w każdym momencie przebiegu dotychczasowych zadań.
 • Funkcje rozpoznawania obiektów i manipulacji obiektami bardzo pomocna funkcja automatycznie zamieniająca Twoje odręczne rysunki w poprawne figury geometryczne, a funkcja rozpoznawania pisma odręcznego przekształci twoje szybkie zapiski w edytowalny tekst. zaznaczanie obiektów, a także ich kopiowanie, wycinanie, wklejanie, itp., a także przenoszenie w obrębie jednej albo wielu stron, grupowanie, scalanie z tłem i zamrażanie i inne;
 • Tworzenie testów wiedzy - pożądana funkcja pozwalająca na kontrolowanie sposobu odpowiadania przez uczniów, mogą to być testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi otwarte i inne. Ta funkcja pozwoli także zorganizować głosowanie lub automatyczne sprawdzanie obecności.
 • Ustawienie własnego profilu - konfiguracja pasków narzędzi wg własnych preferencji
 • Możliwość instalacji oprogramowania na wielu komputerach.


Dlaczego warto wybrać tablicę interaktywną?

Jedna taka tablica jest alternatywą dla całej pracowni komputerowej poprzez łączenie działań nauczyciela i uczniów. Ta nowoczesna pomoc dydaktyczna umożliwia połączenie tradycyjnego wykładu z prezentowaniem materiałów, np. gotowych lekcji multimedialnych, oferowanych przez producentów programów edukacyjnych.

Nowoczesne interaktywne pomoce naukowe, dostępne równolegle z tradycyjnymi podręcznikami są niezwykle ciekawym sposobem przekazywania wiedzy. Wspierane przez interaktywne oprogramowania, stają się one nowoczesną formą, przemawiającą szybciej i sprawniej do uczniów i słuchaczy.

Cena tablicy interaktywnej jest niejednokrotnie czynnikiem decydującym przy jej zakupie. Trudno się dziwić, gdyż porządny zestaw interaktywny z projektorem szerokokątnym to wydatek rzędu 10-11 tys. zł. Warto jednak pamiętać, iż na pewno będą to dobrze wydane pieniądze jeśli przetestujemy produkt i program oraz przyjrzymy się firmie, która będzie nam świadczyć usługi instalacji a później serwisu.

Zatem tablica interaktywna to:
 • sposób na efektywne i efektowne zajęcia
 • idealny środek na dotarcie do odbiorców skutkujący większym zaangażowaniem uczestników jak też szybszym przyswajaniem prezentowanych treści;
 • możliwość wykorzystania programów dydaktycznych, które zyskują na tempie percepcji zawartych informacji dzięki realizacji w środowisku interaktywnym;
 • szereg ułatwień dla prowadzącego zajęcia to oszczędność czasu lekcyjnego przekładająca się na możliwość pracy z każdym uczniem zwłaszcza w liczebnych klasach;